OFERTA
Kompleksowe przygotowanie terenu – wysoka jakość w konkurencyjnych cenach

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowego przygotowania terenu  poczynając od prac przygotowawczych do końcowego uporządkowania terenu.

Obsługujemy duże budowy, a także indywidualnych inwestorów!

Układanie kostki brukowej, płyt betonowych i kamiennych

Prace wykonujemy kompleksowo począwszy od indywidualnej koncepcji, poprzez wycenę, przygotowanie nawierzchni i ułożenie kostki brukowej

Niwelacje terenu

Niwelacji terenu dokonujemy poprzez usunięcie nadmiaru gruntu lub uzupełnienie jego ubytków

Utwardzanie i zagęszczanie terenu

Zajmujemy się przygotowaniem terenu poprzez wyrównanie powierzchni gruntu, utwardzenia powierzchni pod projektowane powierzchnie

koncepcje przewidywanych prac z ustaleniem prawidłowych wysokości i spadków nawierzchni zapewniających prawidłową eksploatacje i odwodnienie

budowę elementów małej architektury, schodów terenowych, tarasów itp.

roboty ziemne

ukształtowanie terenów przyległych
odwodnienie terenu, drenaże, studnie, kanalizacje deszczową
zakładanie zieleni, lub przygotowania do prac ogrodniczych
utwardzenie terenu, wykonanie konstrukcji podbudowy
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych lub kamiennych, kamienia polnego, kruszywa łamanego.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę brukarzy

która bezproblemowo, terminowo i solidnie wykona powierzoną pracę.