Oferta

Oferta

Oferujemy klientom kompleksowy zakres robót poczynając od prac przygotowawczych do końcowego uporządkowania terenu.
Oferta obejmuje :

  • koncepcje przewidywanych prac z ustaleniem prawidłowych wysokości i spadków nawierzchni zapewniających prawidłową eksploatacje i odwodnienie
  • roboty ziemne
  • odwodnienie terenu, drenaże, studnie, kanalizacje deszczową
  • utwardzenie terenu, wykonanie konstrukcji podbudowy
  • budowę elementów małej architektury, schodów terenowych, tarasów itp.
  • ukształtowanie terenów przyległych
  • zakładanie zieleni, lub przygotowania do prac ogrodniczych
  • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych lub kamiennych, kamienia polnego, kruszywa łamanego.

Jeżeli zainteresowała Państwa oferta naszej firmy, zapraszamy do kontaktu.